Opdracht: Bedenk een speculatieve ontwerpbenadering, gericht op toekomstige productconcepten, innovaties, en het stimuleren van discussie over de wenselijkheid en mogelijke impact van zo'n product. Zowel de speculatieve benadering als het ontwerpen van intuitieve interactie toepassen in het interactieontwerp.
Terug naar boven